ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

пряма демократія, електронна демократія, виборчий процес, електронні вибори, електронне голосування, політичні права, онлайн-голосування, цифрові технології, впровадження виборчих технологій

Анотація

У статті висвітлено переваги та ризики впровадження електронного голосування у світі та підкреслено наявність складної взаємодії між технологічним прогресом і демократичним управлінням.

         Зазначено, що хоча електронне голосування стає все більш поширеним у світі, однак сьогодні жодна країна не перейшла до використання виключно електронного голосування на всіх рівнях виборчих процесів, надаючи переваги комбінації електронного і традиційного (паперового) голосування та створюючи можливість для виборців віддати свій голос через Інтернет.

         Виділено та проаналізовано такі переваги впровадження електронного голосування, як: зручність, доступність, точність, ефективність, зменшення залучення робочої сили.

         Значну увагу приділено аналізу ризиків впровадження електронного голосування, до яких віднесено: необхідність чіткого врегулювання електронного голосування у виборчому законодавстві, без наявності якого електронне голосування може стати предметом сумнівів щодо його законності та правильності, призвести до спорів та недовіри громадян до виборчого процесу загалом; забезпечення безпеки від кіберзагроз, технологічних збоїв, хакерських атак, шкідливого програмного забезпечення, ризиків фальсифікації виборів, небезпеки централізації та вразливості централізованих даних, порушення таємниці голосування; значні фінансові витрати для розробки, впровадження надійних та безпечних електронних систем, підтримки їх функціонування; порушення прозорості виборчого процесу та виникнення недовіри до кінцевих результатів виборів.

         Зроблено висновок, що лише збалансований підхід, спрямований на вирішення проблем безпеки, доступності, точності, можливості перевірки, анонімності, прозорості, економічної ефективності та довіри, може подолати всі складнощі впровадження електронного голосування в Україні, а також його функціонування.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Євгенія Дуліба

  доктор юридичних наук, професор,

  професор кафедри конституційного права і галузевих

  дисциплін Навчально-наукового інституту права

  Національного університету водного

  господарства та природокористування

 • Владислав Теремецький

  провідний науковий співробітник,

  доктор юридичних наук, професор,

  Науково-дослідний інститут приватного права і

  підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

  НАПрН України

Посилання

Токар-Остапенко О. В. Упровадження системи електронного голосування в Україні: сучасний стан та правове регулювання. Стратегічна панорама. 2022. № 1. С. 26–41. https://doi.org/10.53679/2616-9460.1.2022.03

Щоголев Д. М. Використання електронних систем голосування як інструменту для забезпечення виборчих прав та протидії можливим порушенням. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 7. С. 86–88. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-7/18

Гусаревич Н. Забезпечення реалізації активного виборчого права шляхом застосування цифрових технологій під час виборчого процесу. Аспекти публічного управління. 2023. № 3. Т. 11. С. 116–125. https://doi.org/10.15421/152343

Recommendation CM/Rec(2017)5 of the Committee of Ministers to member States on standards for e-voting from 14 June 2017. URL: https://rm.coe.int/0900001680726f6f (дата звернення: 11.02.2024)

ICTs in Elections Database. URL: https://www.idea.int/data-tools/data/question?question_id=9349&database_theme=327 (дата звернення: 11.02.2024)

Online voting not ready for federal, provincial election: officials. URL: https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/online-voting-not-ready-for-federal-provincial-election-officials-1.4100297 (дата звернення: 11.02.2024)

How did Estonia carry out the world’s first mostly online national elections. URL: https://e-estonia.com/how-did-estonia-carry-out-the-worlds-first-mostly-online-national-elections/ (дата звернення: 10.02.2024)

Voting results in detail Republic of Estonia 2019. URL: https://ep2019.valimised.ee/en/voting-result/index.html (дата звернення: 15.02.2024)

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 15.02.2024).

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text (дата звернення: 12.02.2024)

Конвенція про захист прав людини та основоположних прав від 04.11.1950. URL: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf (дата звернення: 15.02.2024)

A web-based platform allowing people with disabilities to vote remotely and on their own. URL: https://zeroproject.org/view/project/7b2ed5d6-9717-eb11-a813-0022489b3a6d (дата звернення: 12.02.2024)

Chantal Enguehard. Transparency in Electronic Voting : the Great Challenge. IPSA International Political Science Association RC 10 on Electronic Democracy. Conference on «E-democracy - State of the art and future agenda», Jan 2008, Stellenbosch, South Africa. pp.édition électronique. ffhalshs00409465

Публічну безпеку на місцевих виборах по всій країні забезпечують понад 3 тисячі правоохоронців. URL: https://mvs.gov.ua/press-center/news/Publichnu_bezpeku_na_miscevih_viborah_po_vsiy_kraini_zabezpechuyut_ponad_3_tisyachi_pravoohoronciv__11428 (дата звернення: 11.02.2024)

Supreme Court dismisses all election complaints. URL: https://news.err.ee/1608932273/supreme-court-dismisses-all-election-complaints (дата звернення: 15.02.2024)

France drops electronic voting for citizens abroad over cybersecurity fears. URL: https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber-idUSKBN16D233/ (дата звернення: 12.02.2024)

Estonia directs additional €14.4 million to digital state upgrades in 2022. URL: https://news.err.ee/1608361020/estonia-directs-additional-14-4-million-to-digital-state-upgrades-in-2022 (дата звернення: 13.02.2024)

Krimmer, Robert & Dueñas-Cid, David & Spycher Krivonosova, Iuliia & Vinkel, Priit & Koitmae, Arne. (2018). How Much Does an e-Vote Cost? Cost Comparison per Vote in Multichannel Elections in Estonia. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00419-4_8

N.W.T. to be 1st province or territory to use online voting in general election. URL: https://www.cbc.ca/news/canada/north/nwt-election-online-1.5199115 (дата звернення: 15.02.2024)

Adrien Petitpas, Julien M. Jaquet, Pascal Sciarini, Does E-Voting matter for turnout, and to whom? Electoral Studies, Volume 71, 2021. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102245

Kirsten, M., Volkamer, M., Beckert, B. (2023). Why Is Online Voting Still Largely a Black Box?. In: Katsikas, S., et al. Computer Security. ESORICS 2022 International Workshops. ESORICS 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13785. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25460-4_32

Про схвалення Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії: постанова Центральної виборчої комісії від 29.10.2021 № 447. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0447359-21#Text (дата звернення: 15.02.2024)

Electoral assistance newsroom. URL: https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/-/new-technologies-use-in-electoral-cycle-in-the-focus-of-the-ukrainian-central-election-commission (дата звернення: 15.02.2024)

Звіт Центральної виборчої комісії України за 2023 рік. URL: https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/Zvit-CVK_2023.pdf (дата звернення: 15.02.2024)

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Дуліба, Євгенія, and Владислав Теремецький. “ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 78-85, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 524

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.