Договірні підстави виникнення права суперфіцію

Автор(и)

  • Наталія Майка державний реєстратор

Ключові слова:

договірні підстави виникнення права користування земельною ділянкою для забудови, договір про встановлення права суперфіцію, договір про відчуження суперфіціарного права

Анотація

Розглянуто договірні підстави виникнення права суперфіцію. Досліджено елементи договірних підстав. Класифіковано види договірних зобов`язань, враховуючи природу суперфіціарного права.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003. –№ 11.–Ст. 461.

Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, – 2002. –№ 3. – Ст. 27.

Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав: постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 07.02.2014 р.// Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації, 2014 – №35. – Ст. 27.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України № 3038-VI від 17.02.2011 р. // Офіційний вісник України, 2011. – № 18. – Ст. 735.

Долинська М. С. Особливості укладення та нотаріального посвідчення договорів щодо права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) / М.С. Долинська// Науковий вісник ЛьвДУВС, 2012. – № 4. – С. 145–153.– (Сер. юридична).

КутателадзеВ. О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / В. О. Куталадзе// Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2011. – 195 с.

Яценко Д. М. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Д. М. Яценко// Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,К., 2010. – 16 с.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні : Закон України № 2658-III від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України 2001. – № 47. – Ст. 251.

Шимон С. І. Реалізація обов’язку передання «товару» в зобов’язаннях купівлі-продажу речей та майнових прав/ С. І. Шимон// Вісник Академії адвокатури України, 2011. –№ 3. – С. 51–56.

Ільків Н. В. Суперфіцій як альтернативний спосіб набуття права на забудову земельної ділянки/ Н. В. Ільків// Науковий вісник ЛьвДУВС, 2010. – № 2. – С. 117–127. – (Сер.юридична).

Договір дарування: роз’яснення Мін’юсту України від 16.03.2011 р. // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації, 2013. –№ 6.–С. 37.

Завантаження

Опубліковано

21.12.2018

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Схожі статті

1-10 з 680

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.