ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Надія Береза старший викладач кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Ключові слова:

судово-бухгалтерська експертиза, судова експертиза, експерт, експерт-бухгалтер, висновок судово-бухгалтерської експертизи.

Анотація

Береза Н. Правові основи призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні.

 

  Висвітлено одні з актуальних проблем сучасності – питання правових основ призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні. Знання даного питання дасть змогу значно скоротити терміни слідства і суттєво підвищити ефективність організації боротьби з економічною злочинністю.

 

Береза Н. Правовые основы назначения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы в Украине.

 

Осветлено одно из актуальных проблем современности – вопросах правовых основ назначения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы в Украине. Знание данного вопроса позволит значительно сократить сроки следствия и существенно повысить эффективность организации борьбы с экономической преступностью.

 

Bereza N. Legal basis and purpose of forensic accounting in Ukraine.

 

The article is devoted to coverage of one of the pressing problems of our time - the issue of the legal basis and purpose of forensic accounting in Ukraine. Knowledge of this issue will significantly reduce the time of the investigation and to significantly increase the efficiency of combating economic crime.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Панченко Інна Анатоліївна. Організація судово-бухгалтерської експертизи : теоретико-практичні аспекти: Дис... канд. наук: 08. 00. 09 – 2007. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/339288.html.

Закон України «Про судову експертизу». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України 08. 10. 1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26. 12. 2012 № 1950/5) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran14#n14.

Разборська О. О., Гонтюк С. В. Проблеми законодавства щодо організації та проведеня судово-бухгалтерської експертизи. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://intkonf.org/razborska-oo-gontyuk-sv-problemi-zakonodavstva-schodo-organizatsiyi-ta-provedenya-sudovo-buhgalterskoyi-ekspertizi/.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9–10, № 11–12, № 13, ст. 88. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40–41, 42, ст. 492. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Господарський процесуальний кодекс. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, №35–36, № 37, ст. 446. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44–45, № 46–47, № 48, ст. 552. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Закон України «Про виконавче провадження». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 24, ст. 207. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14.

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 08. 10. 1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26. 12. 2012 № 1950/5) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran17#n17.

Завантаження

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Береза, Надія. “ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Apr. 2017, pp. 127-31, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/62.

Схожі статті

1-10 з 136

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.