Висунення версій та планування на початковому етапі розслідування незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

Автор(и)

  • Лілія Полуніна Університет державної фіскальної служби України

Ключові слова:

організація розслідування злочину, початковий етап розслідування, висунення версій, планування розслідування, комерційна таємниця, банківська таємниця

Анотація

Досліджено питання організації розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці на початковому етапі. Узагальнено криміналістичні рекомендації щодо аналізу криміналістично значущої інформації, висунення криміналістичних версій, планування розслідування.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Івахов А. А. Проблемні питання у розслідуванні кримінальних справ про розголошення державної таємниці та шляхи їх вирішення в умовах реформування кримінальної юстиції України. Питання удосконалення діяльності органів дізнання та досудового слідства в умовах реформування кримінальної юстиції України : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 30 трав. 2008 р.) / А. А. Івахов; Ін-т підготовки юрид. кадрів для Служби безпеки України. – Харків, 2008. – С. 113–117.

Белинский Р. Н. Использование непроцессуальной информации по уголовным делам о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну (досудебное производство): авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Н. Белинский. – М., 2008. – 25 c.

Іващенко В. М. Окремі положення методики розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної таємниці / В. М. Іващенко // Право і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 50–58.

Сербин И. С. Незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую тайну: характеристика личности преступника. Розыск: сб. науч. стат. / И. С. Сербин. – Саратов : СЮИ МВД России, 2007. Вып. 1. С. 344–351. – (Сер. «Криминалистика. Экспертиза»).

Ткачук И. Б. Коммерческая тайна: организация защиты, расследование посягательств / И. Б. Ткачук. – М.: Изд-во «Щит-М», 2000. – 168 c.

Топорков А. А. Криминалистика : учеб. / А. А. Топорков. – М. : Юстиция, 2016. – 544 с.

Курман О. В. Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання / О. В. Курман // Право і суспільство. – 2015. – № 5.2 (2). – С. 177–181.

Назаров В. В. Кримінальний процес України : підруч. / В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. – К.: Юридична думка, 2005. – 548 с.

Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики : моногр. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2006. – 624 с.

Тищенко В. В. Визначення слідчих завдань та напрямків їх вирішення у справах про корисливо-насильницькі злочини. Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті і розслідуванні злочинів : зб. наук. праць / В. В. Тищенко. – Київ.: УАВС, 1996. – 209 с.

Завантаження

Опубліковано

10.04.2019

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Полуніна, Лілія. “Висунення версій та планування на початковому етапі розслідування незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю”. Актуальні проблеми правознавства, vol. 1, no. 1, Apr. 2019, pp. 145-51, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/632.

Схожі статті

1-10 з 83

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.