Односторонній правочин, як підстава виникнення речових прав на чуже нерухоме майно

Автор(и)

  • Наталія Майка Тернопільський національний економічний університет
  • Оксана Яцишин адвокат

Ключові слова:

односторонній правочин, заповіт, заповідальне розпорядження, заповідальний відказ

Анотація

У статті розглянуто правова природа односторонніх правочинів, які не мають договірної природи та які опосередковують встановлення речових прав на чуже нерухоме майно. На основі проведеного аналізу вітчизняного законодавства та наукової доктрини, визначено види цих односторонніх правочинів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. Москва: Статут, 2001. 664 с.

Цивільне право України: підруч.: у 2 т. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Київ: Юрінком Інтер, 2004. Т. 1. 480 с.

Спасибо-Фатєєва І. В., Надьон В. В. Правова природа обов’язків у спадкових правовідносинах. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 1 (84). С. 66-75.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.

Про судову практику у справах про спадкування: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 7. Вісник Верховного Суду України. 2008. № 6. Ст. 17.

Розгон О. В. Актуальні питання встановлення сервітуту в заповіті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2013. Випуск № 14. С. 110-113.

Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. Т. ІІІ: Обязательственное право. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 837 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М.: Спарк, 1995. 556 с.

Гордон М. В. Наследование по закону и по завещанию. М.: Юрид. лит., 1967. 118 с.

Шевчук Л. В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: спец. 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київ, 2001. 17 с.

Цибульська О. Ю. Правовідносини, що виникають внаслідок заповідальних розпоряджень за цивільним законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса, 2011. 19 с.

Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київ, 2011. 20 с.

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 12: Спадкове право / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ФОП Колісник А.А., 2009. 544 с.

Завантаження

Опубліковано

30.07.2019

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Майка, Наталія, and Оксана Яцишин. “Односторонній правочин, як підстава виникнення речових прав на чуже нерухоме майно”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, July 2019, pp. 133-7, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/686.

Схожі статті

1-10 з 11

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.