Безоплатна правова допомога – від ідей до становлення адміністративно-правового інституту

Автор(и)

  • Сергій Гречанюк Тернопільський національний економічний університет
  • Володимир Карий Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

, безоплатна правова допомога, Координаційний центр, регіональний центр, місцевий центр, бюро правової допомоги.

Анотація

Система безоплатної правової допомоги в Україні – один з найуспішніших проектів Уряду та Міністерства юстиції зокрема. У публікації викладено аспекти розвитку вітчизняної системи безоплатної правової допомоги як інституції, а також розкрито адміністративно-правову структуру системи.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Гець О. Історичний та сучасний погляди нанадання безоплатної правової допомоги адвокатами. Юриспруденція: теорія і практика. 2011. № 11. С. 23-27.

Гончаренко С.В. Проблеми надання безоплатної

правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій. Адвокат. 2011. № 11. С. 12-16.

Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст..): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 749 c.

Коршенко А.В. Генеза права на правову допомогу. Юридичний вісник. 2013. №4 (29). С.23.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 09 липня 2011 р. №3460. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 (дата звернення 10.11.2019).

Гончр Д.В.Механізм гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги: національні тенденції та зарубіжний досвід: монографія. Кам’янець-Подільський, 2019. 199с.

Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 504 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2012-%D0%BF (дата звернення: 15.11.2019).

Завантаження

Опубліковано

04.05.2020

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Гречанюк, Сергій, and Володимир Карий. “Безоплатна правова допомога – від ідей до становлення адміністративно-правового інституту”. Актуальні проблеми правознавства, vol. 1, no. 4, May 2020, pp. 86-90, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/883.

Схожі статті

1-10 з 184

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.