№ 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА

					Дивитися № 3 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА
Опубліковано: 01.07.2018

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО: ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ