ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Максим Грищук

Анотація


У статті проведено науково-теоретичний аналіз чинної політики Української держави у сфері запобігання та подолання корупції. Виокремлено критерії ефективності державної антикорупційної політики, до яких віднесено якість нормативно-правової бази, відповідальність посадових осіб органів державної влади за прийняття рішень, послідовність та системність антикорупційних заходів у органах державної влади та місцевого самоврядування. Проаналізовано чинники, що стимулюють існування корупції в Україні та охарактеризовано можливі способи їх усунення. З метою виконання Україною взятих на себе в Угоді про Асоціацію з ЄС зобов’язань щодо проведення ефективної антикорупційної політики, обґрунтовано необхідність впровадження у національне законодавство положень Антикорупційної стратегії на 2020-2024 р.


Ключові слова


корупція, антикорупційна політика, антикорупційна стратегія, засоби протидії корупції, механізм протидії корупції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Новак А. Національна антикорупційна політика: теоретико-методологічні засади формування та реалізації : монографія. Дніпро : Моноліт, 2018. 360 с.

Kozlov O. Ensuring national security and anti-corruption legal policy. Журнал правовых и экономических исследований. 2014. №4. С. 7–14.

Соловйов В. М., Розвадовський Б. Л. Корупція в Україні: динамічні зміни у сприйнятті. Право і суспільство. 2010. № 6. С. 9–15.

Коненко С. Я. Профілактика та боротьба з корупцією в поліції Німеччини: Із досвіду роботи поліції землі Нижня Саксонія. Київ: Знання України, 2006. 16 с.

Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. д.ю.н.: 12.00.08. Київ, 2002. 16 с.

Коткін С., Шайо А. Політична корупція перехідної доби. Скептичний погляд. Київ: К.І.С., 2004. 440 с.

Вирішення проблеми корупції: від проголошення боротьби з корупцією до скорочення корупційних можливостей. URL: www.ya.org.ua/brochure/2000/ 002/009.html (дата звернення: 01.06.2021).

Камлик М. І. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні. Київ: Знання, 1998. 179 с.

Treisman D. The causes of corruption: A cross-national study. Journal of Public Economics. 2000. Vol. 76. No. 3. P. 399–457.

Кальман О. Г. Місце і значення соціально-правового контролю в системі заходів протидії корупції в Україні. Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність. Liability of Public Officials for Corruption : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару. Харків: НЮА ім. Ярослава Мудрого. 2003. C. 148–151.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament sixth progress report on the implementation by Ukraine of the action plan on visa liberalisation. URL: https://bit.ly/30TTUa2 (дата звернення: 01.06.2021).

Проект Закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/199198.html (дата звернення: 02.06.2021).

Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2020 – 2024 роки. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf (дата звернення: 01.06.2021).

Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Київ. 2020. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf (дата звернення: 03.06.2021).

Висновок ЦППР на проєкт для публічного обговорення Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2020–2024 роки. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Vysnovok-TSPPR-shchodo-Antykorpolityky.pdf (дата звернення: 01.06.2021).