ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Автор(и)

  • Дмитро Переверзєв Науково-дослідний інститут публічного права

Ключові слова:

діти з інвалідністю, публічна адміністрація, адміністративно-правова охорона, суспільні відносини, форми адміністративного управління

Анотація

У статті, на основі аналізу чинного законодавства, міжнародних угод та думок вчених адміністративістів досліджено питання форм реалізації адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю. Визначено, що адміністративно-правова охорона прав дітей з інвалідністю виступає засобом впливу публічної адміністрації на учасників суспільних відносин з метою усунення існуючих у суспільстві бар’єрів, що заважають належній реалізації прав та інтересів таких дітей. Автором відзначається, що форми адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю включають в себе значне коло дій та заходів, що реалізуються публічною адміністрацією в напрямку охорони прав дітей з інвалідністю для уникнення їх дискримінації за ознакою інвалідності та безперешкодної інтеграції їх до суспільства. Формується твердження, що форми діяльності органів публічної адміністрації у цій сфері є проявом здійснення ними виконавчо-розпорядчої діяльності та надання відповідних адміністративних послуг з метою попередження правопорушень у сфері прав, свобод та інтересів дітей з інвалідністю в процесі їх соціалізації а також застосування заходів адміністративного примусу до осіб, які допустили порушення прав таких учасників суспільних правовідносин.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конвенція про права дитини від 20.11.1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення: 28.09.2020).

Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 28.09.2020).

Декларація прав дитини від 20.11.1959 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text (дата звернення: 28.09.2020).

Про становище осіб з інвалідністю в Україні: Національна доповідь. Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин. Міністерство соціальної політики України. Київ, 2013. 198 с.

Соболь Є. Ю. Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі. Право і Безпека. 2012. № 5. С. 237-241. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_5_54 (дата звернення: 30.09.2020).

Правоторова О.М. Поняття та зміст адміністративно-правової охорони. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 154-158.

Переверзєв Д.М. Сутність адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 79. С. 84-88. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/pereverziev_79.pdf (дата звернення: 02.10.2020).

Соболь Є. Ю. Реалізація людиноцентристського підходу до захисту прав та свобод інвалідів. Митна справа. 2014. № 4 (2). С. 20-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_4%282%29__6. (дата звернення: 02.10.2020).

Лазур Я. В. Форми адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління. Форум права. 2010. № 2. С. 249-253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (дата звернення: 02.10.2020).

Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

Завантаження

Опубліковано

17.01.2021

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Переверзєв, Дмитро. “ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ”. Актуальні проблеми правознавства, vol. 1, no. 3, Jan. 2021, pp. 82-86, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1055.

Схожі статті

1-10 з 738

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.