Порівняльно-правове дослідження невиконання зобов’язань за законодавством Франції, Німеччини та України

Автор(и)

  • Наталія Марценко Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

договір, зобов’язання, невиконання зобов’язання, неналежне виконання зобов’язання, форс мажор, помилка, труднощі

Анотація

У статті досліджено поняття та сутність невиконання та неналежного виконання зобов’язання у цивільному праві Франції, Німеччини та України. Досліджено особливості концепції невиконання та неналежного виконання зобов’язання у праві зарубіжних країн та проаналізовано їх правові наслідки для сторін договору. Розглянуто причини, через які може мати місце невиконання та неналежне виконання зобов’язання. Досліджено особливості правового регулювання у випадку наявності обставин, які знаходяться поза контролем договірних сторін, та унеможливлюють виконання договірного зобов’язання. Відстоюється позиція, що якість викладення змісту договору гарантуватиме сторонам відшкодування збитків у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язання

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Peter Berger and Daniel Behn. Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study Klaus. McGill Journal of Dispute Resolution. Volume 6 (2019-2020), Number 4. URL: https://mjdr-rrdm.ca/files/sites/154/2020/07/Berger-and-Behn-Force-Majeure-and-Hardship-in-the-Age-of-Corona-1.pdf (дата звернення 14.12.2022).

Theo Rauh, Legal Consequences of Force Majeure under German, Swiss, English and United States' Law, 25 Denv. J. Int'l L. & Pol᾽y 151 (1996). URL: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1620&context=djilp (дата звернення 14.12.2022).

Martsenko, N. (2021). Influence of artificial intelligence on the legal system. Studia Prawnoustrojowe, (54). URL: https://doi.org/10.31648/sp.7101 (дата звернення 13.13.2022).

Alfons Puelinckx, «Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances: A Comparative study in English, French, German and Japanese Law” (1986) 3:2 J of Intl Arb. URL: https://www.trans-lex.org/128100/_/puelinckx-ah-frustration-hardship-force-majeure-impr%C3%A9vision-wegfall-der-gesch%C3%A4ftsgrundlage-unm%C3%B6glichkeit-changed-circumstances-3-jintl-arb-1986-no-2-at-47-et-seq/#head_4 (дата звернення 14.12.2022).

Баранова Л. М. Невиконання та неналежне виконання як види порушення зобов’язання. Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лют. 2014 р. Харків, 2014. С. 87–90. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6375/1/ Baranova_87.pdf (дата звернення 14.12.2022).

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3045 (дата звернення 14.12.2022).

Біленко В. Правові наслідки невиконання та неналежного виконання умов договору про застосування допоміжних репродуктивних технологій. Підприємництво, господарство і право. 2018. Вип. 5. С. 5-8. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/2.pdf (дата звернення 13.12.2022).

German Civil Code - B ürgerliches Gesetzbuch (BGB). (1900). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата звернення 14.12.2022).

Non-performance and remedies in general. URL: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/c8.pdf (дата звернення 15.12.2022).

Civil Code of France (Napoleon Code). (1804). Retrieved from URL: https://www.napoleon-series.org/research/government/c_code.html (дата звернення 14.12.2022).

French contract law reform: Consequences on contractual practices in distribution arrangements. URL: https://www.soulier-avocats.com/en/french-contract-law-reform-consequences-on-contractual-practices-in-distribution-arrangements/ (дата звернення 15.12.2022).

Guiding principles of European contract law. URL: https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/19._Guiding_Principles.pdf (дата звернення 13.12.2022).

Lutzi, T. (2016). Introducing Imprévision into French Contract Law – A Paradigm Shift in Comparative Perspective. In S. Stijns & S. Jansen (Eds.). The French Contract Law Reform: A Source of Inspiration? pp. 89-112. Intersentia. doi:10.1017/9781780685533.006 (дата звернення 14.12.2022).

Beech, J. Mistake over the terms of a contract: A comparative analysis of England, France and Germany. URL: https://sites.google.com/site/349924e64e68f035/issue-6/mistake-over-the-terms-of-a-contract-a-comparative-analysis-of-england-france-and-germany (дата звернення: 14.12.2022).

Martsenko, N. (2020). Determining the place of artificial intelligence in civil law. Studia Prawnoustrojowe, (47). URL: https://doi.org/10.31648/sp.5279 (дата звернення: 14.12.2022).

Crawford, J. & Olleson, S. (2000). The Exception of Non-performance: Links between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility. AUYrBkIntLaw 4; 21 Australian Year Book of International Law. URL: http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/2000/4.html (дата звернення: 14.12.2022).

Завантаження

Опубліковано

30.03.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Марценко, Наталія. “Порівняльно-правове дослідження невиконання зобов’язань за законодавством Франції, Німеччини та України”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2023, pp. 70-76, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1499.

Схожі статті

1-10 з 119

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.