ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и)

  • Ніна Рогатинська доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Західноукраїнського національного університету
  • Наталія Чижовська студентка юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

Ключові слова:

злочинність неповнолітніх, превентивні заходи, кримінологія, ювенальна превенція, причини злочинності, політика протидії злочинності, превентивне виховання

Анотація

У статті досліджені теоретичні та практичні аспекти здійснення превентивної діяльності неповнолітніх. Виділено та описано загальні напрямки запобігання злочинності неповнолітніх, серед яких: вивчення проблем виникнення злочинності неповнолітніх; розробка різноманітних програм та формування політики протидії злочинності неповнолітніх; визначення обов’язків компетентних органів, організацій та установ у сфері протидії злочинності неповнолітніх; подолання негативних соціальних явищ та деструктивних дій, що сприяють поширеності злочинності; залучення громади до участі у програмах протидії злочинності; сприяння співпраці між органами управління та представниками громад; залучення молоді у процеси реалізації політики запобігання злочинності неповнолітніх та інші.

Визначено основні чинники, що зумовлюють виникнення та існування злочинності неповнолітніх, зокрема, схарактеризовано підстави виникнення соціальних, економічних, психологічних, правових та виховних факторів. Представлено шляхи покращення політики протидії злочинності неповнолітніх, подано елементи, які вона повинна містити. Проаналізовано роль різноманітних програм та стратегій протидії злочинності неповнолітніх. Визначено органи, установи й організації, на які покладено обов’язок здійснювати діяльність з протидії злочинності неповнолітніх. Досліджено завдання та цілі підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України. Наведено способи подолання економічних причин злочинності. Вивчено проблематику корисливих злочинів серед неповнолітніх. Проаналізовано норми законодавства щодо запобігання поширенню алкоголізму серед молоді, а також запобігання поширенню наркотичних речовин. Розглянуто питання участі громадськості як складової протидії злочинності неповнолітніх. Встановлено роль превентивного виховання неповнолітніх та його недоліки на рівні сім’ї й на рівні закладів освіти.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Скитенко Л. О. Кримінологічне дослідження теоретичних і практичних аспектів превентивної діяльності щодо агресивної злочинності неповнолітніх. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 3. С. 207-211.

Дундич Л. В. Проблема злочинності серед неповнолітніх в Україні та заходи запобігання їй. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 42. С. 96-99.

Кваша Р. С. Ювенальна антикримінальна політика: поняття та завдання. Правова держава. 2022. № 33. С. 507–515.

Кваша Р. С. Протидія злочинності серед неповнолітніх як пріоритетний напрям державної політики. Правова держава. 2019. № 30. С. 499-506.

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2017 р. № 1044 : станом на 21 серп. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text (дата звернення: 03.04.2023).

Гуцул Р. Р. Кримінологічне забезпечення індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх : дис. ... д-ра філософії. Львів, 2021. 257 с.

Вєтєва Н. В. Роль громадських організацій у запобіганні корисливо-насильницькій злочинності неповнолітніх (досвід США та країн Європейського Союзу). Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 2. С. 10-14.

Туз Н. Д. Запобігання злочинності неповнолітніх засобами сімейного виховання. Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів : матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 6 груд. 2012 р. Харків, 2012. С. 156-159.

Лунгол О., Габорець О. Превентивне правове виховання суб’єктів навчання. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання №2 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 24 червня 2022 р. Кропивницький, 2022. С. 161-163.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Рогатинська, Ніна, and Наталія Чижовська. “ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 198-05, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1654.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 153

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.