ПОНЯТТЯ КОНВАЛІДАЦІЇ НЕДІЙСНИХ ПРАВОЧИНІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

конвалідація недійсного правочину, недійсний правочин, нікчемний правочин, оспорюваний правочин, спосіб захисту

Анотація

У статті досліджено поняття «конвалідації» недійсних правочинів як механізму та процедури «зцілення» недійсного правочину,  що є важливим елементом для функціонування договірних правовідносин.

Актуальність наукового дослідження зумовлюється недосконалістю правового поля в питанні конвалідації недійсних правочинів, необхідністю пошуку механізмів захисту договірних правовідносин та, в умовах рекодифікації цивільного законодавства – необхідністю внесення доповнень до чинних нормативно-правових актів. 

Метою наукової статті є аналіз наукових праць,  законодавства та судової практики для дослідження поняття «конвалідації» недійсного правочину.

В результаті проведеного дослідження автор дійшов висновку, що конвалідування недійсного правочину полягає в усуненні дефектів його суб’єктного складу, форми, змісту, волі задля «зцілення» правочину з настанням реальних, правомірних наслідків для учасників та інших заінтересованих осіб. Питання конвалідації недійсних правочинів шляхом визнання їх дійсними заслуговує окремої уваги в оновленому Цивільному Кодексі України шляхом виокремлення останньої у самостійні норми: як правової процедури та як способу захисту цивільних прав та інтересів учасників правовідносин.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Катерина Бус, Західноукраїнський національний університет

    аспірантка кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Конституція України: Основний закон України від 28 червня 1996 р. зі змінами: станом на 01.09.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text/ (дата звернення: 01.09.2023).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. зі змінами: станом на 05.09.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 03.09.2023).

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06. 11. 2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09#Text (дата звернення: 01.09.2023).

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 5 від 30.03.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12#Text (дата звернення: 01.09.2023).

Постанова Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду 05.09.2019 року у справі №638/2304/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84152558 (дата звернення: 04.09.2023).

Постанова Центрального апеляційного господарського суду у складі колегії суддів від 20.06.2022 у справі №904/5077/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104986349 (дата звернення: 01.09.2023).

Василь Крат. Правові наслідки недійсності заповіту: окремі ремарки в контексті судової практики. Судово-юридична газета. 02.04.2021. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1108858/ (дата звернення: 03.09.2023).

Коструба А.В. Наслідки правоприпиняючих юридичних фактів у формі недійсних правочинів та визнання їх законом. Актуальні проблеми приватного права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 92-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова. 28.02.2014. Харків, 2014. С. 144-147. URL: https://hal.science/hal-02528903/document (дата звернення: 01.09.2023).

Нижний А.В. Конвалідація нікчемних цивільно-правових договорів, укладених з порушенням обов’язкової форми. Вісник Запорізького національного університету. 2010. №4. С. 75-79. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/jur-2010-4/075-79.pdf (дата звернення: 05.09.2023).

Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право. 2-ге видання. Київ. Юрiнком Iнтер, 2009. 528 с.

Погребняк О. С. До питання про конвалідацію нікчемних правочинів. Наше право. 2015. № 3. С. 140 – 144. URL: http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2015-3/NP-2015-3.pdf (дата звернення: 01.09.2023).

Харитонов Є. О.,Саніахметова Н. О. Цивільне право України. Підручник. Київ. Істина, 2003. 776 с.

Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4 т. Київ. «А.С.К.». Севастополь. Інститут юридичних досліджень, 2004. 928 с.

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Бус, Катерина. “ПОНЯТТЯ КОНВАЛІДАЦІЇ НЕДІЙСНИХ ПРАВОЧИНІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2023, pp. 84-90, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.