Значення угоди про примирення в кримінальному процесі

Петро Декайло, Іванна Чапля

Анотація


Стаття присвячена дослідженню угоди про примирення у кримінальному провадженні. У статті розглянуто положення чинного кримінально-процесуального законодавства щодо укладення угоди про примирення. Висвітлено значення даної угоди в кримінального провадженні а також проблеми що виникають у зв’язку з її укладенням.

Ключові слова


угода про примирення, кримінальне провадження, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Басиста І. В. Практичні проблеми укладення угод про примирення у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 11-19.

Гвоздецький В. Д., Ляш А. О. Угода про примирення у кримінальному провадженні: деякі питання правового регулювання та практичного вирішення. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія Право. 2020. №1 (21). С. 1-24.

Глоба М. Види угод про примирення у кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 269-273.

Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13.04.2012:№4651VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013, № 9-10, № 11-12, № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n3768 (дата звернення: 01.11.2021).

Литвинчук, О. І. (2018). Особливості кримінальних проваджень на підставі угод. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. № 2(82). С. 249-257.

Саєнко Г. Є. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі. автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.09. Київ, 2017. 20 с.

Сіроткіна М. Ініціювання укладення угоди про примирення в кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 291-296.

Турман Н. Поняття та значення угоди про примирення у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 273-277 .

Чумак К. Укладення угоди про примирення: підстави, зміст, сторони. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. № 4. 2016. С. 186-195.